logo

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej strony www oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Na tej stronie dowiesz się w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Jakie informacji na Twój temat możemy zbierać?

 

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach i promocjach, a także po to, by zrealizować zamówienie naszych produktów. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na stanowisko w Agmamito również wtedy poprosimy Cię o pewne informacje, które będą nam potrzebne dla rozpatrzenia Twojej kandydatury.

 

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje?

 

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o potencjalnych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasze strony internetowe, dokonując u nas zakupu czy aplikując na ogłoszenia o pracę. W każdym z przypadków otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych, a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych, które przekazujesz w opisanych poniżej przypadkach, jest Agmamito sp. z o.o. sp.k.  z siedzibą w Swarzędzu (62-020), ul. Wrzesińska 78, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000800942, o numerze NIP: 777-335-32-01, REGON 384260255, zwanym dalej: AGMAMITO.

W określonych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi. Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych oraz z regulaminu danej usługi.

 

Jak mogę skontaktować się z firmą w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość e-mail na adres:
info@agmamito.com

W ten sposób możesz również skorzystać ze swoich praw, wynikających z obowiązujących przepisów.

 

Jakie przysługują mi prawa, jako osobie, której dane będą przetwarzane?

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:

  • żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji
  • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych
  • żądać zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu
  • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody.
  • skorzystać z prawa do przeniesienia swoich danych do innego Administratora
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pamiętaj jednak, że nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymasz od nas jasną informację zwrotną na ten temat.

 

Czy AGMAMITO dzieli się moimi danymi z innymi firmami i osobami?

 

Bez Twojej wyraźnej zgody, AGMAMITO nie udostępnia Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia). Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

 

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE O KONKRETNYCH SYTUACJACH, W KTÓRYCH ZBIERAMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE.

 

Złożenie zamówienia na nasze produkty

 

Składając zamówienie na nasze produkty możesz zostać poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą niezbędne dla prawidłowej obsługi Twojego zakupu. Taka sytuacja będzie miała miejsce szczególnie, jeśli oprócz zakupu naszych produktów, zdecydujesz się skorzystać również z którejś z usług, np. dostawy. Poprosimy Cię wtedy o dodatkowe dane kontaktowe oraz Twój adres, które będą nam potrzebne do realizacji usługi. Podczas realizacji usług korzystamy z pomocy wyspecjalizowanych firm trzecich, którym powierzymy Twoje dane, na zasadach opisanych w części pt. „Czy AGMAMITO dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”.

 

Eventy, konkursy

 

Możemy poprosić o niektóre dane osobowe uczestników tego typu wydarzeń, aby sprawnie je przeprowadzić oraz dopełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących np. wydania nagród. W momencie, kiedy poprosimy Cię o podanie danych osobowych, poinformujemy Cię również o celu, w jaki te informacje będą wykorzystane oraz o przysługujących prawach. Dane zebrane na potrzeby tych wydarzeń będziemy najczęściej przechowywać do momentu ich zakończenia poza przypadkami, kiedy konieczne będzie zachowanie ich ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. informacje o przekazanej nagrodzie). Organizując takie wydarzenia, często korzystamy z pomocy firm zewnętrznych, na zasadach opisanych w części pt. „Czy AGMAMITO dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym przypadku będą to np. agencje specjalizujące się w organizacji tego typu wydarzeń lub współorganizatorzy wydarzeń.

 

Strona internetowa

 

Pewne informacje na Twój temat możemy zbierać także poprzez stronę internetową. Dane te będą przetwarzane w określonym celu, o którym poinformujemy Cię w momencie ich zbierania. O Twoje dane poprosimy również w przypadku, kiedy skorzystasz z formularzy kontaktowych na naszych stronach. Tego typu dane wykorzystamy w celu odpowiedzi na Twoje zapytania. Niektóre informacje na temat użytkowników zbieramy używając tzw. ciasteczek („cookies”). Informacje na ten temat znajdziesz poniżej, w rozdziale pt. „Cookies”. Także i tutaj, w określonych celach korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów trzecich, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, na zasadach opisanych w części pt. „Czy AGMAMITO dzieli się moimi danymi z osobami trzecimi?”. W tym wypadku, są to głównie firmy zajmujące się utrzymaniem naszych stron internetowych oraz powiązanych z nimi baz danych.

 

Cookies

 

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako “pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, dokonaj odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Poniżej znajdziesz stosowne informacje dla najpopularniejszych przeglądarek: