logo
Przejdź do strony: Gwarancja bezpieczeństwa
Przejdź do strony: H₂O CLEAN
Przejdź do strony: H2O CLEAN kolekcje
Przejdź do strony: Water blocked
Przejdź do strony: WAterBlocked - kolekcje

Laboratorium kontroli jakości

Prawidłowe funkcjonowanie laboratorium opiera się na stosowaniu metod opartych na polskich normach oraz stosowaniu wyłącznie certyfikowanych wzorców i najwyższej jakości aparatury.
Dodatkowo nasze tkaniny regularnie kontrolujemy w certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych, głównie w Instytucie w Łodzi oraz w Niemczech i Szwajcarii.

Każda tkanina, zarówno przed wprowadzeniem na rynek, jak i po, jest szczegółowo badana przez nas oraz przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W Agmamito kontrolujemy jakość produktu na każdym etapie jego cyklu życia, począwszy od weryfikowania jakości prototypów kolekcji wprowadzanej na rynek, jak i kontrolę losowo wybranych próbek tkanin z każdej partii produkcyjnej.

W Laboratorium Kontroli Jakości przeprowadzamy różnorodne kontrole, począwszy od weryfikacji grubości materiału, gramatury, ilości nitek wątku i osnowy na 1 cm2, aż po badanie wytrzymałości tkaniny na ścieranie (za pomocą tzw. testu Martindale’a) oraz skłonności do pillingu.

Prawidłowe funkcjonowanie laboratorium opiera się na stosowaniu metod opartych na polskich normach oraz stosowaniu wyłącznie certyfikowanych wzorców i najwyższej jakości aparatury.
Dodatkowo nasze tkaniny regularnie kontrolujemy również i w certyfikowanych

Przejdź do strony: Logistyka
Przejdź do strony: Mocne strony:
Przejdź do strony: Nagrody i wyróżnienia